Rydym yn cefnogi gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel sy'n cyrraedd ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Cymru - a thu hwnt. Daw'r arian a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Rydym yn defnyddio'r arian i gefnogi ystod eang o waith, o weithgarwch lleol ar raddfa fach i waith rhyngwladol ein cwmnïau cenedlaethol.

Ydych chi'n unigolyn creadigol, yn sefydliad, yn ysgol neu'n sefydliad addysgol? Neu ydych chi'n chwilio am gyllid ar gyfer prosiect rhyngwladol? Cliciwch isod ac mae mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael i chi, yn ogystal â llu o ddogfennau defnyddiol ar gyfer eich cais.

Noder: Mae ein rhaglenni Grantiau Bach a Mawr nawr ar gau tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Byddwn yn dechrau cyflwyno ein rhaglenni ariannu newydd yn yr Hydref. Gallwch ddarganfod mwy am ein hadolygiad yma.

Os oes gennych grant byw ar hyn o bryd, gallwch ddefnyddio’r adran gymorth ar bob tudalen grant er mwyn dod o hyd i ddogfennau defnyddiol – megis adroddiadau cwblhau.