Rydym yn cefnogi gweithgarwch celfyddydol o ansawdd uchel sy'n cyrraedd ac yn ymgysylltu â chynulleidfaoedd ledled Cymru - a thu hwnt. Daw'r arian a ddosbarthwn gan Lywodraeth Cymru a'r Loteri Genedlaethol. Rydym yn defnyddio'r arian i gefnogi ystod eang o waith, o weithgarwch lleol ar raddfa fach i waith rhyngwladol ein cwmnïau cenedlaethol.

Ydych chi'n unigolyn creadigol, yn sefydliad, yn ysgol neu'n sefydliad addysgol? Neu ydych chi'n chwilio am gyllid ar gyfer prosiect rhyngwladol? Cliciwch isod ac mae mwy o wybodaeth am y cyllid sydd ar gael i chi, yn ogystal â llu o ddogfennau defnyddiol ar gyfer eich cais.

Noder: Fe fyddwn ni’n cau’r rhaglen Grantiau Bach dros dro tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri. Y diwrnod olaf y byddwn ni’n derbyn ceisiadau Grant Bach fydd dydd Mercher, 10fed Gorffennaf 2019 am 5pm. Bydd penderfyniadau’n cael eu cyfathrebu erbyn dydd Mercher 31ain Gorffennaf 2019. 

Dyddiad cau nesaf y Grantiau Mawr yw 5pm dydd Mercher 8fed Mai 2019. Bydd y rhaglen wedyn yn cau dros dro tra ein bod ni’n cynnal adolygiad o’n cyllid Loteri.