Resource Type
Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad a datganiadau ariannol

Dogfennau strategol26.02.2019

Adroddiad Blynyddol Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Adroddiad blynyddol y Gymraeg

Dogfen10.06.2019

Amserlen Dewch i ddathlu! Dysgu creadigol, yn Llandudno

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg o Bartneriaethau a Buddsoddi Celfyddydol Awdurdodau Lleol Cymru 2014/15

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Arolwg o Broffesiynolion Creadigol 2016

Ymchwil a gwerthuso27.04.2019

Arolwg Omnibws Cymru 2018: Oedolion a’r Celfyddydau

Ymchwil a gwerthuso28.04.2019

Arolwg Omnibws y Plant 2017

Dogfennau strategol06.02.2019

Arts and Health in Wales

Dogfennau strategol30.05.2019

Asesiad o'r effaith ar gydraddoldeb, Cynllun Gweithredol 2019-20

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Asesu cyfraniad yr Undeb Ewropeaidd at gelfyddydau Cymru

Dogfennau strategol06.02.2019

Blue Canary fundraising report

Ymchwil a gwerthuso05.02.2019

Blwyddyn o gelfyddydau 2012-13 (adroddiad blynyddol)

Polisiau05.02.2011

Canfyddiadau o Gyngor Celfyddydau Cymru a'r hyn sy'n ofynnol ganddo

Polisiau01.10.2012

Canllaw i Wybodaeth

Nodiadau cymorth gyda chyllid15.04.2019

Canllawiau Criw Celf i sefydliadau 2018